Zastupitelstvo

Starosta Miloš Kesl
Místostarosta Josef Král
Člen zastupitelstva Veronika Krchovová
Člen zastupitelstva Vladimír Übermajer
Člen zastupitelstva René Sommr

    Zastupitelstvo tvoří celkem 5 členů.
    Poslední úprava seznamu proběhla 17.05.2019.

Složení výborů a komisí

Finanční výbor
Předseda Veronika Krchovová
 
Celkem členů: 1

Kontrolní výbor
Předseda René Sommr
Člen Martin Engl
Člen Tomáš Šmauz
 
Celkem členů: 3

Kulturní komise
Předseda Vladimír Übermajer
Člen Martina Perková
Člen Vlasta Košařová
 
Celkem členů: 3