Vodovodní přípojky

Upozorňujeme občany, že úhradu nákladů za vodovodní přípojky dle smlouvy o smlouvě budoucí je nutné uhradit nejpozději do 31.5.2018, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.

Platbu provádějte bezhotovostně na účet 18724381/0100. Jako variabilní symbol uveďte 6121xx , kde xx je číslo popisné. Tzn. např. pro č.p. 1 by byl VS: 612101.

Následně budou v měsíci červnu uzavírány smlouvy na dodávku pitné vody. Bez uzavřené smlouvy na dodávku pitné vody nelze vodu odebírat! S ohledem na výškové poměry v obci doporučujeme na vstupu do domu osadit redukční ventil.

V případě naléhavosti je odběr vody možný pouze po předchozí dohodě s OÚ Bezděkov.

OÚ BezděkovVloženo dne 10.05.2018 v 21:44