Vodovodní přípojky

Přinášíme Vám základní informace k vodovodním přípojkám.

V současné době byl zkolaudován zásobovací vodovodní řad v Bezděkově a proto je možné zahájit realizaci vodovodních přípojek.
Připojování na vodovod bylo rozděleno do 2 etap.

I. etapa se týká těch kteří požádali o připojení dle vyhlášených pravidel (trvalý pobyt v připojované nemovitosti). 1. část této etapy, která se týká přípojek mimo komunikaci II. a III. třídy se právě začíná realizovat. Jednotliví žadatele jsou postupně vyzívání k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí. 2. část bude fyzicky zahájena od 1.4.2018. I. etapa bude ukončena do 30.6.2018.

V II. etapě mohou o připojení žádat všichni zbývající zájemci o připojení na vodovod. Žádost o připojení je umístěna v Dokumentech ve složce Vodovod.

Vyplněnou a podepsanou žádost doručte na OÚ Bezděkov.

Další informace je možné získat v úředních hodinách na OÚ v Bezděkově.

OÚ BezděkovVloženo dne 06.01.2018 v 21:59