Informace OÚ

Obecní úřad informuje, že ve středu dne 27.5.2015 se bude od 19:00 v budově OÚ Bezděkov konat veřejné zasedání zastupitelstva obce.

Program jednání: Závěrečný účet obce Bezděkov za rok 2014, Rozpočtové opatření, informace k dotaci na úpravu návsi, informace k vodovodu, rekonstrukci mostu, sběru textilu a obecní zaměstnanec.

Detail je zveřejněn na vývěsce:
http://www.bezdekov.rokycansko.cz/index. php?page=deska

Obecní úřad dále oznamuje, že ve čtvrtek dne 28.5.2015 od 17:00 do 17:15 proběhne na návsi povinné hromadné očkování psů proti vzteklině.
Očkování zajišťuje MVDr. Uzel z Rokycan.
Cena vakcinace 150,- Kč včetně DPH.

Očkování je též možné absolvovat v Rokycanech při ambulanci veterinární ordinace MVDr. Uzla:

PO, ST 7:00 - 9:00 a 14:00 - 18:00
ÚT, ČT, PÁ 7:00 - 9:00 a 14:00 - 16:00

Kulturní komise obce Břasy Vás zve na Noc kostelů 2015. Akce se koná v pátek 29. května 2015 od 19.00 hod. v kostele sv. Vavřince ve Stupně.

Program Noci kostelů Břasy-Stupno, kostel sv. Vavřince

19:00 - 19:30 Uvítání návštěvníků
zvony, varhany, program
19:30 - 20:00 Vystoupení dětského sboru, fléten a hudebníků
20:00 - 20:15 Katolická etiketa
20:15 - 20:45 Co by kostel vyprávěl....
20:15 - 21:00 Varhanní koncert
21:00 - 21:30 Vystoupení folkové skupiny
21:30 - 22:30 Ochutnávka mešních vín
23:00 - 23:10 Závěrečný ohňostroj s hudbou

Program a další podrobnosti na
http://www.nockostelu.cz/index.php?pg=kost7251

Dále obecní úřad oznamuje, že svoz nebezpečných složek komunálního odpadu proběhne v sobotu 30.5.2015. Odběr bude probíhat v Bezděkově na návsi v době 12:00 - 12:15.

Odebírány budou: barvy, pesticidy, fotochemikálie, chemikálie, zásady, kyseliny, aku baterie, rozpouštědla, nemrznoucí a brzdové kapaliny, pneumatiky z osobnéch vozidel bez disků!!!, oleje, olejové filtry, znečištěné obaly a textilie od olejů a chemikálií.

Dále budou odebírány drobné elektrické a elektronické domácí spotřebiče, televizory, lednice, světelné zdroje (zářivky, výbojky, úsporné žárovky).

Obecní úřad BezděkovVloženo dne 22.05.2015 v 23:02